DOGAĐANJA U VRBNIKU

DANI VINA

Tradicionalno, Vrbnik nudi poznati događaj "Dani vina" krajem kolovoza, koji uključuje degustacije vina na različitim lokacijama našeg prekrasnog grada, raznolik asortiman autohtonih proizvoda i organizirane ture po vinarijama.

VRBNIČKE UŽANCE

"Vrbničke užance" pružaju priliku za uranjanje u duh davnina, s pjesmom, plesom i rekonstrukcijama starih običaja, oživljavajući način života početka 20. stoljeća na ulicama i trgovima Vrbnika.

SRIJEDOM U VRBNIKU

Srijede u Vrbniku rezervirane su za kulturne i zabavne događaje koji se održavaju od sredine lipnja do sredine rujna, svake srijede na drugoj lokaciji.