OBITELJ BRUSIĆ I TOLJANIĆ

Ivan Toljanić i njegova supruga Katica Polonijo imali su troje djece: Anku, Mariju i Franja. Anka se udala za Ivana Brusića i zajedno imaju četvero djece: Antona, Dinku, Ivana i Petra. Marija se udala za Mladena Toljanića i imaju šestero djece: Josipu, Ivana, Anu, Mata, Frana i Antona. Franjo se oženio Katarinom Sudac i imaju dvanaestero djece: Katu, Stjepana, Ljubicu, Zlatka, Mariju, Franicu, Mihaela, Gabriela, Gašpara, Anđelu, Karmen i Lucu.
Od 22 djece rađa se nova, četvrta generacija u našoj velikoj obitelji koja će nastaviti obiteljsku tradiciju.

VIJESTI

NAGRADE VINA

ŽELITE LI RADITI S NAMA?


PZ GOSPOJA:
Adresa: Frankopanska 1, 51516 Vrbnik
Telefon: +38551857142
Email: info@gospoja.hr
OIB: 44369399194

Gospoja ugostiteljstvo d.o.o.:
Adresa: Frankopanska 6, 51516 Vrbnik
Telefon: +38551857142
Email: info@gospoja.hr
OIB: 67865776363